Samsø Filmklubs generalforsamling

Årsmøde

Den 28. marts 2022 kl. 19.30

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
  Ole Lyck blev valgt
 2. Beretning v. formanden
  Ellen Lynard aflagde beretningen
  Beretningen er vedhæftet dette referat.
 3. Regnskab v. kassereren
  Kirsten Krei fremlagde regnskabet
 4. Godkendelse af pkt. 2 og 3.
  Godkendt med akklamation.
 5. Valg.
  På valg for 2 år: Annette Güldner, Anne Klejs Sørensen og Ellen Lynard - nuværende sup. for et år: Mette Sonne. Alle modtager gerne genvalg. Bestyrelsen foreslår Mie Petri Lind som 2. suppleant.
  Revisionsfirma: Nuværende VELAS
  Mie Petri Lind blev nyvalgt som suppleant. Øvrige valg var genvalg.
  Bestyrelsen består nu af:
  Ellen Lynard, formand; Lindy Larsen, næstformand; Brian Buchhave, sekretær; Nils Jessen, kasserer; Annette Güldner; Jørgen Hald; Anne Klejs Sørensen.
  1. suppleant: Mette Sonne; 2. suppleant: Mie Petri Lind
  VELAS fortsætter som revisor for Samsø Filmklub.
 6. Indkomne forslag.
  Ingen
 7. Eventuelt.
  Der var flere, der kom med gode forslag til øgning af medlems- og besøgstal. I flæng kan nævnes: Link til trailerere via FaceBook, streamers til biler, filmomtale på Samsø Postens netudgave, events med tema. Ellen takkede for forslagene og lovede, at de vil blive taget op i bestyrelsen. Der blev også udtrykt taknemmelighed for, at vi viser relativt mange "smalle film". Kirsten Krei stopper som kasserer og fik en fin buket blomster og en stor tak for sin indsats gennem 12 år.

  Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.


  Referat: Brian Buchhave