Generalforsamling

Referat af

Samsø Filmklubs Generalforsamling                                               

Årsmøde

18. marts 2019 kl. 19.30

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent 

Kirsten Eskildsen blev valgt med akklamation

  1. Beretning v. formanden

Ellen oplæste beretningen, som ikke gav anledning til

kommentarer eller spørgsmål.

se beretningen her. 

  1. Regnskab fremlægges v. kasserer Kirsten Krei 

I Kirstens fravær gennemgik Jørgen regnskab og budget

  1. Godkendelse af pkt. 2 og 3

Pkt. 2 og 3 blev enstemmigt godkendt med flg. opdrag til
bestyrelsen: Bestyrelsen skal overveje skift af pengeinstitut
med formål at anbringe kapitalen i en moralsk korrekt bank.
Resultatet af denne overvejelse skal fremlægges på næste års
generalforsamling.

  1. Valg

På valg for 2 år: Lindy Larsen, Brian Buchhave, Jørgen Hald og Klaus Bergstrøm

2 suppleanter for 1 år – nuværende sup. Nils Jessen og Annette Güldner

Revisionsfirma: Nuværende LMO

Valgene fik flg. udfald: Annette Güldner blev nyvalgt til bestyrelsen. Klaus Bergstrøm blev nyvalgt som suppleant.

Øvrige valg var genvalg, således at bestyrelsen nu består af:

Ellen Lynard, formand; Lindy Larsen, næstformand, Grete Olsen, Jørgen Hald, Annette Güldner og Brian Buchhave.
Suppleanter: Nils Jessen og Klaus Bergstrøm.
Kirsten Krei fortsætter som kasserer.
LMO fortsætter som revisor for biografen.

   

  1. Indkomne forslag

Ingen.

  1. Eventuelt

Ingen emner

 

 

Ref. : Brian Buchhave

 

 

           

.