Generalforsamling

Referat af

Samsø Filmklubs Generalforsamling                                               

Årsmøde

20. marts 2018 kl. 19.30

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent 

Kirsten Eskildsen blev enstemmigt valgt.

  1. Beretning v. formanden

Ellen Lynard fremlagde beretningen – se denne. 

  1. Regnskab fremlægges v. kasserer Kirsten Krei 

Kirsten Krei fremlagde regnskabet.

  1. Godkendelse af pkt. 2 og 3

Beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt.   

  1. Valg

På valg for 2 år: Lone Engelhardt, Grete Olsen og Ellen Lynard.

Alle tre ovennævnte blev genvalgt.

2 suppleanter for 1 år

Nils Jessen og Anette  Güldner blev valgt. 

Revisionsfirma: Nuværende LMO

Det blev vedtaget at fortsætte med LMO.   

  1. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet noget forslag.

  1. Eventuelt

Holger Bertelsen udtrykte glæde over, at biografen kører så godt. 

 

 

Ref. : Brian Buchhave

 

 

           

.