Generalforsamling

Samsø Filmklubs generalforsamling

Årsmøde

Den 21. september 2020

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
  Ole Lyck valgt med akklamation
 2. Beretning v. formanden
  Ellen oplæste beretningen, som ikke gav anledning til spørgsmål eller kommentarer.
  Beretningen er vedhæftet dette referat.
 3. Regnskab blev vedtaget af bestyrelsen d. 2. juni 2020 p.g.a. situationen med Corona / Covid 19.
  Ellen forklarede baggrunden for, at bestyrelsen måtte godkende regnskabet, hvorefter Kirsten Krei læste resultatet.
  Regnskabet gav ikke anledning til spørgsmål.
 4. Godkendelse af pkt. 2 og 3.
  Både beretning og regnskab godkendt.
 5. Valg.
  På valg for 2 år: Grete Olsen, Nils Jessen og Ellen Lynard.
  2 suppleanter for 1 år. For nuværende er der ingen suppleanter.
  Revisionsfirma: Nuværende LMO.
   Anne Klejs Sørensen og Mette Sonne nyvalgtes som suppleanter.
  Øvrige valg var genvalg.
  Bestyrelsen består nu af:
  Ellen Lynard, formand, Lindy Larsen, næstformand, Brian Buchhave, sekretær, Nils Jessen, Annette Güldner, Grete Olsen, Jørgen Hald.
  Suppleanter: Anne Klejs Sørensen og Mette Sonne.
  Kirsten Krei fortsætter som kasserer
  LMO fortsætter som revisor for Samsø Filmklub.
 6. Indkomne forslag.
  Ingen
 7. Eventuelt.
  God snak om biografens muligheder og udfordringer. Forslag til videre drøftelse bl.a.:
  Valg af børnefilm med større kvalitet; markedsføring af biografen - mest i forhold til lokalbefolkningen; henvendelse til grupper, der kunne have særlig interesse i en film; udvidede filmarrangementer f.eks. med snak om filmen bagefter; forslag om at starte generalforsamlingen med en kortfilm.

  Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

  Referat: Jørgen Hald