Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Samsø Filmklub, Biografen Samsø

Din databeskyttelse bliver taget alvorligt

1. Generelt

Efter EU’s persondataforordning er vi forpligtet til at give dig en række oplysninger når vi behandler persondata om dig. Bl.a. skal du oplyses om, hvordan du kommer i kontakt med os, hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, vi har om dig, hvorfor vi behandler dine oplysninger, hvad oplysningerne bruges til, og hvornår dine oplysninger slettes.

Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig om dine rettigheder i forbindelse med de personlige oplysninger du giver til os, til brug for forskellige formål. Oplysningerne kan du finde under punkterne nedenfor.

 

2. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Samsø Filmklub er dataansvarlig for følgende hjemmeside www.samsobio.dk

Kontaktoplysninger:

Biografen Samsø, Samsø Filmklub

Sygehusvej 4a

8305 Samsø

 

E-mail: samsobiokontakt@mail.dk

Telefon +45 86 59 14 44

3. Hvilke data vi behandler om dig

Vi behandler kun almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, telefonnummer, mailadresse og fysisk adresse. Vi indhenter aldrig personfølsomme oplysninger om dig.

 

4. Hvad er formålet med behandlingen af dine persondata

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

 

Medlemmer: For at kunne orientere dig om film og aktiviteter ved udsendelse af vores nyhedsbrev

Biografgæster: For at du kan bestille billetter hos os.

Sponsorer: For at kunne orientere dig om tilbud og muligheder som sponsor.

Frivillige medhjælpere: Når du som frivillig medhjælp deltager i udveksling af vagtplaner og anden kommunikation på mail.

5. Brug af databehandlere

Vi anvender E-billet til blandt andet at foretage den tekniske drift af biografens hjemmeside. E-billet er databehandler under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Du kan læse E-billets privatlivspolitik her

6. Kategorier af modtagere

Dine oplysninger bliver ikke udsat for profilering, automatisering eller statistiske formål og vi videregiver ikke oplysninger til andre, i f.eks. markedsføringsøjemed.

 

7. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du under pkt. 2.

 

7.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

 

7.2 Ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv.

 

7.3 Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, f.eks. for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

 

7.4 Ret til at begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

 

7.5 Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger så de kan overføres til en anden udbyder.

 

7.6 Retten til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling. Det kan f.eks. være bogføringsmæssige forpligtelser.

 

7.7 Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte behandlingen, hvis vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling. Det kan f.eks. være bogføringsmæssige forpligtelser. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på den under pkt. 2 nævnte adresse.

8. Sletning

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Dog kan vi for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (den 2 årige reklamationsret), gemme visse personoplysninger i en længere periode.

 

9. Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

10. Retten til at klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

14. august 2018